DEVLET MEMURLARI KANUNU

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 14.07.1965 - 657
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 23.07.1965- 12056
Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuat: 174
6799
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİT VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI (1) SAYILI CETVELİN 4665 VE 6012 SAYILI KANUNLARLA DEĞİŞTİRİLEN HARİCİYE VEKALETİ KISMINA BAZI KADROLAR İLAVESİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 18.07.1956 - 9361
4607
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI (1) NUMARALI CETVELDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLLİĞİ TEŞKİLAT VE VAZİFELERİ HAKKINDAKİ 2825 SAYILI KANUNA İKİ MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 15.07.1944 - 5757
6012
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİT VE TEADÜLÜNE DAİR 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI T SAYILI CETVELİN 4665 SAYILI KANUNLA DEĞİŞTİRİLEN DIŞİŞLERİ VEKALETİ KISMINA BAZI KADROLAR EKLENMESİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 22.01.1953 - 8315
5459
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜ HAKKINDAKİ 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI 1 SAYILI CEDVELİN TARIM BAKANLIĞI KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 24.12.1949 - 7388
6808
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİT VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI (1) SAYILI CETVEL İLE TADİL VE EKLERİNİN DAHİLİYE VEKALETİ KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 24.07.1956 - 9363
4096
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜ HAKKINDAKİ KANUNA BAĞLI I SAYILI CETVELDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 08.08.1941 - 4881
7244
Kanun
ÇESITLI TEADÜL VE TESKILAT KANUNLARIYLE DIGER KANUNLARDA MEVCUT AYLIK VE ÜCRET TUTARLARININ DEGISTIRILMESI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 02.03.1959 - 10148
4988
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNLA BUNA EK 4644 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 31.12.1946 - 6494
6545
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİT VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN KANUNA BAĞLI 1 SAYILI CETVEL İLE TADİL VE EKLERİNİN ADLİYE VEKALETİ KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 11.05.1955 - 9003
3877
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜ HAKKINDAKİ 3656 SAYILI KANUNA EK KANUN Resmi Gazete: 14.06.1940 - 4535
254
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİT VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI (1) SAYILI CETVELİN ADALET BAKANLIĞI KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 26.06.1963 - 11438
620
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİT VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI (1) SAYILI CETVELİN, EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 10.06.1965 - 12019
6376
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİT VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI (1) SAYILI CETVELİN EMNİYET UMUM MÜDÜRLÜĞÜ KISMINA KADROLAR İLAVESİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 20.03.1954 - 8663
4134
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI (1) SAYILI CEDVELİN MİLLİ MÜDAFAA VEKALETİ KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Resmi Gazete: 06.12.1941 - 4977
4086
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN KANUNA BAĞLI 1 NUMARALI CETVELİN MAARİF VEKİLLİĞİ KISMINDA BAZI DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Resmi Gazete: 12.07.1941 - 4858
788
Kanun
MEMURİN KANUNU Resmi Gazete: 31.03.1926 - 336
4122
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 VE 3888 SAYILI KANUNLARA BAĞLI KADRO CETVELLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA VE 1941 MALİ YILI MUVAZENEİ UMUMİYE KANUNUNUN (L) VE (D) İŞARETLİ CETVELLERİNİN TADİLİNE DAİR KANUN Resmi Gazete: 26.09.1941 - 4922
6406
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİT VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI (1) SAYILI CETVEL İLE TADİL VE EKLERİNİN ADALET VEKALETİ KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 22.03.1954 - 8664
4468
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜ HAKKINDAKİ 3656 VE BUNA EK 3888 SAYILI KANUNLARA BAĞLI CETVELLERİN DAHİLİYE VEKALETİ KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 4446 SAYILI KANUNA EK KANUN Resmi Gazete: 21.07.1943 - 5461
5177
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜNE DAİR 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI (1) SAYILI CETVELİN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI KISMINI DEĞİŞTİREN 4665 SAYILI KANUNA EK KANUN Resmi Gazete: 17.02.1948 - 6834
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 1078
2015/7177
Bakanlar Kurulu Kararı
8/2/2002 TARİHLİ VE 2002/3729 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARARIN 2015 YILINDA DA UYGULANMASINA DAİR KARAR Resmi Gazete: 10.01.2015 - 29232 152 . Md.
2006/10344
Bakanlar Kurulu Kararı
DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARAR Resmi Gazete: 05.05.2006 - 26159 152 . Md.
2003/5753
Bakanlar Kurulu Kararı
BAKANLIKLARARASI ORTAK KÜLTÜR KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ İLE BU KOMİSYON TARAFINDAN YURTDIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK PERSONELİN NİTELİKLERİ İLE HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR Resmi Gazete: 03.07.2003 - 25157 Ek 36 . Md.
2017/9777
Bakanlar Kurulu Kararı
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE DÜZENLENEN HİZMET İÇİ EĞİTİM, KURS VE SEMİNERLERDE ÜCRETLE OKUTULACAK DERS SAATLERİNİN SAYISI, DERS GÖREVİ ALACAKLARIN NİTELİKLERİ VE DİĞER HUSUSLARIN TESPİTİNE DAİR ESASLARIN YÜRÜRLÜĞÜ KONULMASI HAKKINDA KARAR Resmi Gazete: 14.02.2017 - 29979 89 . Md.
2014/7140
Bakanlar Kurulu Kararı
ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI SONUCUNDA İŞ SÖZLEŞMELERİ SONA EREN İŞÇİLERİN KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GEÇİCİ PERSONEL STATÜSÜNDE İSTİHDAM EDİLMELERİNE İLİŞKİN ESASLARIN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA KARAR Resmi Gazete: 31.12.2014 - 29222 ( 4) 4/C . Md.
383
Cumhurbaşkanlığı Kararı
İLETİŞİM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA KARAR Resmi Gazete: 27.11.2018 - 30608 Ek 41 . Md.
1981/519
Kurum Yönetmeliği
ÇAY KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YEMEKHANE VE GIDA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ Yok . Md.
2012/70
Kurum Yönetmeliği
ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Yok . Md.
2013/107
Kurum Yönetmeliği
ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SÜRETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNERGE Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
KAMU DENETÇİLİĞİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 28.03.2013 - 28601 (Mükerrer) Ek Madde 41 . Md.

Kurum Yönetmeliği
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 06.03.2012 - 28225 124, 134 . Md.

Kurum Yönetmeliği
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA İLK DEFA YAPILACAK ATAMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 15.03.2012 - 28234 48 . Md.

Kurum Yönetmeliği
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EĞİTİM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ 216 . Md.

Kurum Yönetmeliği
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ 214217 . Md.
87061
Kurum Yönetmeliği
HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ 214 . Md.
2417
Kurum Yönetmeliği
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ 214 . Md.

Kurum Yönetmeliği
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI, GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VE KUVVET KOMUTANLIKLARINDA GÖREVLİ DEVLET MEMURLARININYER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete: 26.02.2010 - 27505 72 . Md.
48810
Kurum Yönetmeliği
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ 214 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 06.03.2015 - 29287 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINDA GÖREVLİ SİVİL DEVLET MEMURLARI DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ 124, 134 . Md.