TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2012/1 SAYILI KURUM GENELGESİ

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Genelgesi
Konu : TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI KURULUŞU İLE GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE
Onay Tarih / Sayı : 16.01.2012 - 1723
Resmi Gazete Tarih / Sayı :
Bu mevzuatı kaldıran mevzuat:
1809
Kurum Genelgesi
2019/15 SAYILI KURUM GENELGESİ