BAKANLIKLARARASI ORTAK KÜLTÜR KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ İLE BU KOMİSYON TARAFINDAN YURTDIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK PERSONELİN NİTELİKLERİ İLE HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR

Genel Bilgiler:
Türü : Bakanlar Kurulu Kararı
Onay Tarih / Sayı : 5.06.2003 - 2003/5753
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 3.07.2003- 25157
Dayandığı Mevzuat ve Maddesi: 1
657
Kanun
DEVLET MEMURLARI KANUNU Resmi Gazete: 23.07.1965 - 12056 Ek 36 . Md.