İÇİŞLERİ BAKANLIĞI YEREL YÖNETİMLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2009/50 SAYILI GENELGE

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Genelgesi
Konu : Özel Kalem Müdürü
Onay Tarih / Sayı : 3.06.2009 - 14626
Resmi Gazete Tarih / Sayı :
Dayandığı Mevzuat ve Maddesi: 1
657
Kanun
DEVLET MEMURLARI KANUNU Resmi Gazete: 23.07.1965 - 12056 59 . Md.