İÇİŞLERİ BAKANLIĞI YEREL YÖNETİMLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2015/1 SAYILI GENELGE

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Genelgesi
Konu : Disiplin Amirleri Tip Yönetmelik Taslağı
Onay Tarih / Sayı : 12.01.2015 - 724
Resmi Gazete Tarih / Sayı :