SAĞLIK BAKANLIĞI

SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI İLE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞANDİĞER MESLEK MENSUPLARININ İŞ VE GÖREV TANIMLARINADAİR YÖNETMELİK