SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 7.05.1987 - 3359
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 15.05.1987- 19461
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 105

Kurum Yönetmeliği
İLAÇ VE BİYOLOJİK ÜRÜNLERİN KLİNİK ARAŞTIRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 13.04.2013 - 28617 Ek 10 . Md.
336
Kurum Yönetmeliği
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
HALK SAĞLIĞI LABORATUVARLARI VE YETKİLENDİRİLMİŞ LABORATUVARLARIN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 22.01.2015 - 29244 9 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ÖZÜRLÜLÜK ÖLÇÜTÜ, SINIFLANDIRMASI VE ÖZÜRLÜLERE VERİLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 30.03.2013 - 28603 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
SAĞLIK HİZMETİ KALİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 06.08.2013 - 28730 9 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TIBBİ LABORATUVARLAR YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 09.10.2013 - 28790 3, 9 . Md.

Kurum Yönetmeliği
MADDE BAĞIMLILIĞI TEDAVİ MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 29.12.2013 - 28866 3, 9 . Md.

Kurum Yönetmeliği
SAĞLIK BAKANLIĞI SERTİFİKALI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 04.02.2014 - 28903 3, 9 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ VE BAĞLI BİRİMLER YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 05.02.2015 - 29258 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
RUHSATLANDIRILMIŞ VEYA RUHSATLANDIRMA BAŞVURUSU YAPILMIŞ BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLERE DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 23.05.2005 - 25823 3 . Md.

Kurum Yönetmeliği
KORDON KANI BANKACILIĞI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 05.07.2005 - 25866 9 . Md.

Kurum Yönetmeliği
YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI ENFEKSİYON KONTROL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 11.08.2005 - 25903 3, 9 . Md.

Kurum Yönetmeliği
HALKIN SAĞLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 06.08.2000 - 24132 3, 9 . Md.

Kurum Yönetmeliği
DİŞ PROTEZ LABORATUVARLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 07.12.2005 - 26016 9 . Md.

Kurum Yönetmeliği
BULAŞICI HASTALIKLAR SÜRVEYANS VE KONTROL ESASLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 30.05.2007 - 26537 3 . Md.

Kurum Yönetmeliği
SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 26.03.2013 - 28599 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK TESİSLERİ VE ÜNİVERSİTELERE AİT İLGİLİ BİRİMLERİN BİRLİKTE KULLANIMI VE İŞBİRLİĞİ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 03.05.2014 - 28989 Ek Madde 9 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ UYGULAMALARI VE ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ MERKEZLERİ HAKKINDAYÖNETMELİK Resmi Gazete: 30.09.2014 - 29135 3, 9, Ek Madde 11 . Md.

Kurum Yönetmeliği
GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 27.10.2014 - 29158 9, Ek Madde 11 . Md.

Kurum Yönetmeliği
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 03.02.2015 - 29256 9, Ek Madde 11 . Md.