SAĞLIK ALANINDA BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun Hükmünde Kararname
Onay Tarih / Sayı : 11.10.2011 - 663
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 2.11.2011- 28103 (Mükerrer)
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 111

Tebliğ
2016 YILI ŞUBAT AYINA AİT YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ LİSTESİ Resmi Gazete: 28.03.2016 - 29667 40 . Md.

Tebliğ
BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERİN FİYATLANDIRILMASI HAKKINDA TEBLİĞ Resmi Gazete: 11.12.2015 - 29559 27, 40 . Md.

Tebliğ
SAĞLIK HİZMETLERİ ALANINDA SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI UYGULAMALARI HAKKINDA TEBLİĞ Resmi Gazete: 20.12.2015 - 29568 13, 40, 50 . Md.

Kurum Yönetmeliği
İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 29.07.2015 - 29429 9 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TÜBERKÜLOZ LABORATUVARLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete: 25.10.2015 - 29513 26, 40 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 13.07.2017 - 30123 8, 40 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 09.06.2017 - 30091 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
BANKALARDA BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARINCA GERÇEKLEŞTİRİLECEK BİLGİ SİSTEMLERİ DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 16.05.2006 - 26170 40 . Md.
6867
Kurum Genelgesi
HUKUKİ YARDIM VE BEYAZ KOD UYGULAMASI HAKKINDA 2016/3 SAYILI GENELGE 54 . Md.
2015/79
Kurum Yönetmeliği
SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 20.03.2015 - 29301 26, 35, 36, 40, 44 . Md.
21745
Yönerge
HEKİM SEÇME YÖNERGESİ 40 . Md.
32
Kurum Genelgesi
HASTA HAKLARI UYGULAMALARI GENELGESİ 40 . Md.
352
Plan / Program
AKUPUNKTUR SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI 8 . Md.
892
Plan / Program
FİTOTERAPİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI 8 . Md.
839
Plan / Program
OZON UYGULAMASI SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI 8 . Md.
906
Plan / Program
HOMEOPATİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI 8 . Md.
840
Plan / Program
KUPA UYGULAMASI SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI 8 . Md.
886
Plan / Program
SÜLÜK UYGULAMASI SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI 8 . Md.
871
Plan / Program
MEZOTERAPİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI 8 . Md.