SAĞLIK ALANINDA BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun Hükmünde Kararname
Onay Tarih / Sayı : 11.10.2011 - 663
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 2.11.2011- 28103 (Mükerrer)
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 111

Kurum Yönetmeliği
SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI TARAFINDAN EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN SUNULMASINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 27.02.2015 - 29280 8, 40 . Md.

Kurum Yönetmeliği
LEJYONER HASTALIĞI KONTROL USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 13.05.2015 - 29354 26, 40 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 03.06.2015 - 29375 29, 35, 40 , 44 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 12.04.2014 - 28970 40 . Md.

Kurum Yönetmeliği
İLAÇLARIN GÜVENLİLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 15.04.2014 - 28973 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 15.05.2014 - 29001 27, 40 . Md.

Kurum Yönetmeliği
BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 19.01.2005 - 25705 27 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TIBBİ CİHAZ KLİNİK ARAŞTIRMALARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 06.09.2014 - 29111 27, 40 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 05.02.2015 - 29258 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
BEŞERÎ TIBBİ ÜRÜNLERİN TANITIM FAALİYETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 26.08.2011 - 28037 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
MEZARLIK YERLERİNİN İNŞAASI İLE CENAZE NAKİL VE DEFİN İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 19.01.2010 - 27467 40 . Md.

Kurum Yönetmeliği
DİYALİZ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 18.06.2010 - 27615 40 . Md.

Kurum Yönetmeliği
SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI İLE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞANDİĞER MESLEK MENSUPLARININ İŞ VE GÖREV TANIMLARINADAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 22.05.2014 - 29007 40 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 11.05.2000 - 24046 9, 40 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 27.03.2002 - 24708 40 . Md.

Kurum Yönetmeliği
BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN KULLANIM USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 27.01.2005 - 25709 26, 40 . Md.

Kurum Yönetmeliği
AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 15.02.2008 - 26788 40 . Md.

Kurum Yönetmeliği
BİYOSİDAL ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 31.12.2009 - 27449 ( 4) 40 . Md.

Kurum Yönetmeliği
SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI İDARİ VE HİZMET BİRİMLERİ KADRO STANDARTLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 04.01.2012 - 28163 25 . Md.

Kurum Yönetmeliği
YABANCI SAĞLIK MESLEK MENSUPLARININ TÜRKİYE'DE ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 22.02.2012 - 28212 40 . Md.