SAĞLIK ALANINDA BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun Hükmünde Kararname
Onay Tarih / Sayı : 11.10.2011 - 663
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 2.11.2011- 28103 (Mükerrer)
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 111

Kurum Yönetmeliği
İLAÇ VE BİYOLOJİK ÜRÜNLERİN KLİNİK ARAŞTIRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 13.04.2013 - 28617 27, 40 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ULUSLARARASI GİRİŞ NOKTALARINDA UYGULANACAK ÇEVRE SAĞLIĞI İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 03.11.2013 - 28810 28, 40 . Md.

Kurum Yönetmeliği
HALK SAĞLIĞI LABORATUVARLARI VE YETKİLENDİRİLMİŞ LABORATUVARLARIN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 22.01.2015 - 29244 26, 40 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ VE BAĞLI BİRİMLER YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 05.02.2015 - 29258 36 . Md.

Kurum Yönetmeliği
EĞİTİM AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ ÖDEME VE SÖZLEŞME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 26.09.2014 - 29131 40 . Md.

Kurum Yönetmeliği
İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 17.02.2005 - 25730 40 . Md.

Kurum Yönetmeliği
MADDELERİN VE KARIŞIMLARIN SINIFLANDIRILMASI, ETİKETLENMESİ VE AMBALAJLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 11.12.2013 - 28848 (Mükerrer) Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
ZARARLI MADDELER VE KARIŞIMLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 13.12.2014 - 29204 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
LEJYONER HASTALIĞI KONTROL USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 13.05.2015 - 29354 26, 40 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 23.11.2012 - 28476 33 . Md.

Kurum Yönetmeliği
SAĞLIK MESLEKLERİ KURULU YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 14.12.2012 - 28497 23 . Md.

Kurum Yönetmeliği
SAĞLIK HİZMETİ KALİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 06.08.2013 - 28730 8 . Md.

Kurum Yönetmeliği
SAĞLIK BAKANLIĞI DENETİM HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 03.10.2013 - 28784 16, 40, 44 . Md.

Kurum Yönetmeliği
MADDE BAĞIMLILIĞI TEDAVİ MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 29.12.2013 - 28866 8, 40, 47 . Md.

Kurum Yönetmeliği
SAĞLIK BAKANLIĞI SERTİFİKALI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 04.02.2014 - 28903 2, 8 . Md.

Kurum Yönetmeliği
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 17.04.2014 - 28975 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 26.04.2014 - 28983 22 . Md.

Kurum Yönetmeliği
SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI İLE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞANDİĞER MESLEK MENSUPLARININ İŞ VE GÖREV TANIMLARINADAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 22.05.2014 - 29007 40 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ UYGULAMALARI VE ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ MERKEZLERİ HAKKINDAYÖNETMELİK Resmi Gazete: 30.09.2014 - 29135 40 . Md.

Kurum Yönetmeliği
GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 27.10.2014 - 29158 8 . Md.