İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR NİZAMNAMESİ

Genel Bilgiler:
Türü : Tüzük
Onay Tarih / Sayı : 19.09.1935 - 2/3238
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 23.09.1935- 3113
Dayandığı Mevzuat ve Maddesi: 1
1262
Kanun
İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU Resmi Gazete: 26.05.1928 - 898 Yok . Md.