TÜRK MEDENİ KANUNU

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 22.11.2001 - 4721
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 8.12.2001- 24607
Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuat: 1
743
Kanun
TÜRK KANUNU MEDENİSİ Resmi Gazete: 04.04.1926 - 339
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 32

Kurum Yönetmeliği
TAPU VE KADASTRO VERİLERİNİN PAYLAŞIMI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 07.03.2015 - 29288 1020 . Md.

Kurum Yönetmeliği
DERNEKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV, ÇALIŞMA VE DENETİM USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 15.10.2002 - 24907 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
DERNEKLER YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 31.03.2005 - 25772 Yok . Md.
2008/14001
Tüzük
TAPU PLANLARI TÜZÜĞÜ Resmi Gazete: 27.08.2008 - 26980 Yok . Md.

Yönerge
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE Yok . Md.
179
Kurum Yönetmeliği
GEBZE BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ yok . Md.
290
Kurum Yönetmeliği
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK YOK . Md.

Kurum Yönetmeliği
KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BULUNTU EŞYALAR UYGULAMA YÖNETMELİĞİ . Md.
94
Kurum Yönetmeliği
GÜN IŞIGI KADIN DANIŞMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ yok . Md.
2009/14729
Tüzük
KÜÇÜKLERİN EVLAT EDİNİLMESİNE ARACILIK FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN TÜZÜK Resmi Gazete: 15.03.2009 - 27170 Yok . Md.
2003/5960
Tüzük
TÜRK MEDENİ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET VE MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TÜZÜK Resmi Gazete: 10.08.2003 - 25195 Yok . Md.
2013/4513
Tüzük
TÜRK MEDENİ KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE KURULAN VAKIFLARIN TESCİL VE İLANI HAKKINDA TÜZÜK Resmi Gazete: 26.04.2013 - 28629 104 . Md.
2013/5150
Tüzük
TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ Resmi Gazete: 17.08.2013 - 28738 913, 997, 998, 1000 . Md.
2006/11081
Bakanlar Kurulu Yönetmeliği
NÜFUS HİZMETLERİ KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete: 23.11.2006 - 26355 Yok . Md.
67
Kurum Yönetmeliği
TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK YOK . Md.
172
Kurum Yönetmeliği
TAVAS BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Yok . Md.
119
Kurum Yönetmeliği
İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Yok . Md.
30
Kurum Yönetmeliği
YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİNE HAKKINDA YÖNETMELİK Yok . Md.
1738
Kurum Genelgesi
2013/1 SAYILI KURUM GENELGESİ 1016 ncı . Md.
2014/4
Kurum Yönetmeliği
AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAYIP VE BULUNTU EŞYALAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Yok . Md.