MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ

MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Yönetmeliği
Onay Tarih / Sayı : 15.05.2005 - B.02.1.MGK.0.61.774-1
Resmi Gazete Tarih / Sayı :
Dayandığı Mevzuat ve Maddesi: 1
657
Kanun
DEVLET MEMURLARI KANUNU Resmi Gazete: 23.07.1965 - 12056 214 . Md.