MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 9.11.1983 - 2945
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 11.11.1983- 18218
Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuat: 1
129
Kanun
MİLLİ GÜVENLİK KURULU KANUNU Resmi Gazete: 19.12.1962 - 11286
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 1
2003/6688
Bakanlar Kurulu Yönetmeliği
MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 08.01.2004 - 25340 Yok . Md.