BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

BARTIN ÜNİVERSİTESİNDE 2547 SAYILI KANUNUN 50-D STATÜSÜNDEN 33-A MADDESİNE GEÇİŞİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER

Genel Bilgiler:
Türü : Esas ve Usuller
Onay Tarih / Sayı : 6.12.2017 - 2017/17
Resmi Gazete Tarih / Sayı :