BAKANLAR KURULU

KAMU HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Genel Bilgiler:
Türü : Bakanlar Kurulu Yönetmeliği
Onay Tarih / Sayı : 29.06.2009 - 2009/15169
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 31.07.2009- 27305