ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

OMÜ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ

Genel Bilgiler:
Türü : Yönerge
Onay Tarih / Sayı : 22.11.2012 - 2012/227
Resmi Gazete Tarih / Sayı :