UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ

Genel Bilgiler:
Türü : Yönerge
Onay Tarih / Sayı : 20.06.2018 - 2018/112 Sayılı Uşak Üniversitesi Senatosu Kararı
Resmi Gazete Tarih / Sayı :
Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuat: 1
2016/100
Yönerge
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAVLARI YÖNERGESİ