KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F. YURT DIŞINDAKİ ETKİNLİKLERİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Genel Bilgiler:
Türü : Esas ve Usuller
Onay Tarih / Sayı : 23.6.2015 -
Resmi Gazete Tarih / Sayı :