ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ

Genel Bilgiler:
Türü : Yönerge
Onay Tarih / Sayı : 8.01.2019 - 2019/05
Resmi Gazete Tarih / Sayı :