İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÜNİVERSİTE SENATOSU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

Genel Bilgiler:
Türü : Esas ve Usuller
Onay Tarih / Sayı : 21.08.2019 - 2019/18
Resmi Gazete Tarih / Sayı :