FINDIK ÜRETİMİNİN PLANLANMASI VE DİKİM ALANLARININ BELİRLENMESİ HAKKINDA KANUN

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 16.06.1983 - 2844
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 18.06.1983- 18081