AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Yönetmeliği
Onay Tarih / Sayı : 30.10.2014 - 158999
Resmi Gazete Tarih / Sayı :