YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİ VE DAVRANIŞSAL NÖROBİLİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ