ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SENATO

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ KAYNAK KULLANIMI YÖNERGESİ

Genel Bilgiler:
Türü : Yönerge
Onay Tarih / Sayı : 3.06.2013 - 2015/15/1
Resmi Gazete Tarih / Sayı :