GÜMRÜK GİRİŞ TARİFE CETVELİ HAKKINDA KANUN

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 14.05.1964 - 474
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 25.05.1964- 11711
Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuat: 7
329
Kanun
GÜMRÜK GİRİŞ TARİFE CETVELİNİN 40.02 POZİSYONUNUN SONUNA BİR HÜKÜM İLAVESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARNAMESİNİN ONANMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 19.09.1963 - 11509
84
Kanun
GÜMRÜK GİRİŞ TARİFE CETVELİNİN 87.01 POZİSYONUNA DAHİL TRAKTÖRLERİN GÜMRÜK VERGİLERİNİN % 15 NİSPETİNDE İNDİRİLMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARNAMESİNİN ONANMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 01.11.1962 - 11245
118
Kanun
GÜMRÜK GİRİŞ TARİFE CETVELİNİN 88.02 POZİSYONUNA DAHİL BİR KISIM EŞYANIN GÜMRÜK VERGİSİNDEN MUAFİYETİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARNAMESİNİN ONANMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 05.11.1962 - 11248
87
Kanun
GÜMRÜK GİRİŞ TARİFE CETVELİNİN 31.02-31.05 POZİSYONLARINA DAHİL GÜBRELERİN GÜMRÜK VERGİSİNDEN MUAFİYETİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARNAMESİNİN ONANMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 01.11.1962 - 11245
301
Kanun
GÜMRÜK GİRİŞ TARİFE CETVELİNİN BAZI TALİ POZİSYONLARINA GİREN AKARYAKITLARIN GÜMRÜK VERGİSİ HAKKINDAKİ BAKANLAR KURULU KARARININ ONAYLANMASINA DAİR KANUN Resmi Gazete: 27.07.1963 - 11465
463
Kanun
GÜMRÜK GİRİŞ TARİFE CETVELİNİN 28.08 POZİSYONUNUN SONUNDAKİ İHTAR HÜKMÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR OLAN BAKANLAR KURULU KARARNAMELERİNİN ONAYLANMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 11.05.1964 - 11700
197
Kanun
5383 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNA BAĞLI GÜMRÜK GİRİŞ TARİFE CETVELİNİN BAZI POZİSYONLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Resmi Gazete: 07.01.1961 - 10701