KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Yönetmeliği
Onay Tarih / Sayı : 10.05.2008 -
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 10.05.2008- 26872