Dosya Bulunamadı.

BELEDİYE KANUNU

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 7.12.2004 - 5272
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 24.12.2004- 25680
Bu mevzuatı kaldıran mevzuat:
5393
Kanun
BELEDİYE KANUNU Resmi Gazete: 13.07.2005 - 25874
Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuat: 17
7469
Kanun
1580 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 7078 SAYILI KANUNLA MUADDEL 7 NCİ MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 10.05.1960 - 10501
2678
Kanun
1580 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 15 İNCİ MADDESİNE BİR FIKRA, 19 UNCU MADDESİNİN 5 NO.LU FIKRASINA BİR BENT EKLENMESİNE DAİR KANUN Resmi Gazete: 12.06.1982 - 17722
4520
Kanun
BELEDİYE KANUNUNUN 27 NCİ MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 02.02.1944 - 5619
3033
Kanun
14/4/1930 TARİHLİ VE 1580 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 15 İNCİ MADDESİNİN 58 İNCİ BENDİNE DÖRT FIKRA EKLENMESİNE DAİR KANUN Resmi Gazete: 09.07.1984 - 18453
3019
Kanun
14 NİSAN 1930 TARİH VE 1580 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 15 İNCİ MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 22.06.1984 - 18439
3998
Kanun
1580 NUMARALI BELEDİYE KANUNU EK KANUN Resmi Gazete: 19.04.1941 - 4789
150
Kanun
1580 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 15 İNCİ MADDESİNİN 3, 16, 43 VE 61 İNCİ FIKRALARININ DEĞİŞTİRİLMESİNE VE MEZKÜR KANUNA BAZI MADDELER EKLENMESİNE DAİR KANUN Resmi Gazete: 09.12.1960 - 10676
5116
Kanun
BELEDİYE KANUNUNUN 110 UNCU MADDESİNE İKİ FIKRA EKLENMESİNE DAİR KANUN Resmi Gazete: 26.06.1947 - 6642
4705
Kanun
BELEDİYE KANUNUNUN 54, 119, 120 VE 128 İNCİ MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 04.04.1945 - 5973
2493
Kanun
1580 NUMARALI BELEDİYE KANUNUNUN 7 NCİ BİRLİK TESİSİ FASLINA BİR MADDE İLAVESİNE DAİR KANUN Resmi Gazete: 09.06.1934 - 2722
4878
Kanun
BELEDİYE KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 30.04.1946 - 6295
6975
Kanun
BELEDİYE KANUNUNUN 15 İNCİ MADDESİNİN 41 İNCİ FIKRASININ DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 01.06.1957 - 9622
307
Kanun
BELEDİYE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Resmi Gazete: 27.07.1963 - 11465
3666
Kanun
BELEDİYELER KANUNUNUN 19 UNCU MADDESİNİN 5 İNCİ FIKRASINI DEĞİŞTİREN KANUN Resmi Gazete: 11.07.1939 - 4255
1929
Kanun
1580 NUMARALI BELEDİYE KANUNUNUN 83 ÜNCÜ MADDESİNE BİR FIKRA İLAVESİNE DAİR KANUN Resmi Gazete: 09.03.1932 - 2046
5656
Kanun
BELEDİYE KANUNUNA BAZI MADDELER EKLENMESİNE DAİR KANUN Resmi Gazete: 31.03.1950 - 7471
1580
Kanun
BELEDİYE KANUNU Resmi Gazete: 14.04.1930 - 1471