AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA, UYGULAMA VE RAPORLAMA YÖNERGESİ

Genel Bilgiler:
Türü : Yönerge
Onay Tarih / Sayı : 27.06.2019 - 2019/39-f
Resmi Gazete Tarih / Sayı :