HAYVANLARI KORUMA KANUNU

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 24.06.2004 - 5199
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 1.07.2004- 25509
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 69
132
Kurum Yönetmeliği
T.C. TAVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ YOK . Md.
313623
Yönerge
PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI İZMİR DOĞAL YAŞAM PARKI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE 22 . Md.
27
Kurum Yönetmeliği
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ yok . Md.
71
Kurum Yönetmeliği
İDARİ YAPTIRIM YÖNETMELİĞİ Yok . Md.
99
Kurum Yönetmeliği
EMİR VE YASAKLARI UYGULUMA YÖNETMELİĞİ Yok . Md.
84
Kurum Yönetmeliği
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ Yok . Md.
2014/134
Kurum Yönetmeliği
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
İDARİ YAPTIRIM YÖNETMELİĞİ Yok . Md.
2015/88
Kurum Yönetmeliği
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Yok . Md.
2015/79
Kurum Yönetmeliği
SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Yok . Md.
19
Yönerge
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURULU YÖNERGESİ 9. VE 17. . Md.

Kurum Yönetmeliği
AKREP TÜRLERİNİN DOĞADAN YAKALANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 11.06.2020 - 31152 1, 4, 10, 28 . Md.
3
Kurum Genelgesi
2017/3 SAYILI SOKAK HAYVANLARININ KISIRLAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ ÖDENEK TAHSİSİ GENELGESİ 19 . Md.

Kurum Yönetmeliği
BİLİMSEL AMAÇLAR İÇİN KULLANILAN SUCUL OMURGALI CANLILARIN REFAH VE KORUNMASINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 20.04.2019 - 30751 9, 10 . Md.

Kurum Yönetmeliği
AV VE YABAN HAYVANLARI İLE BUNLARDAN ELDE EDİLEN ÜRÜNLERİNBULUNDURULMASI, ÜRETİMİ VE TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 16.06.2005 - 25847 10 . Md.

Kurum Yönetmeliği
AV VE YABAN HAYVANLARININ VE YAŞAM ALANLARININ KORUNMASI, ZARARLILARIYLA MÜCADELE USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 24.10.2005 - 25976 10 . Md.

Kurum Yönetmeliği
HAYVANLARIN KORUNMASINA DAİR UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 12.05.2006 - 26166 5, 6, 10, 13, 17, 18 . Md.

Kurum Yönetmeliği
HAYVANAT BAHÇELERİNİN KURULUŞU İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 11.08.2007 - 26610 22 . Md.

Kurum Yönetmeliği
DENEYSEL VE DİĞER BİLİMSEL AMAÇLAR İÇİN KULLANILAN HAYVANLARIN REFAH VE KORUNMASINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 13.12.2011 - 28141 9, 10 . Md.

Kurum Yönetmeliği
YERLİ EVCİL HAYVAN GENETİK KAYNAKLARININ KULLANILMASI VE YURT DIŞINA ÇIKARILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 21.09.2012 - 28418 Yok . Md.