SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE-AVUSTURYA SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI HAKKINDA 23/03/2020 TARİHLİ VE 2020/6 SAYILI GENELGE

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Genelgesi
Konu : Türkiye-Avusturya Sosyal Güvenlik Anlaşması
Onay Tarih / Sayı : 23.03.2020 - 2020/6
Resmi Gazete Tarih / Sayı :