2011/53 SAYILI GENELGEYE 6183 SAYILI KANUNUN 74/A MADDESİ İLE İLGİLİ HUSUSLARIN EKLENMESİNE İLİŞKİN 4/9/2018 TARİHLİ VE 2018/31 SAYILI GENELGE