ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

OMÜ PERSONEL PERFORMANS DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

Genel Bilgiler:
Türü : Yönerge
Onay Tarih / Sayı : 4.07.2019 - 2019/179
Resmi Gazete Tarih / Sayı :
Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuat: 1
2014/54
Yönerge
OMÜ İNSAN KAYNAKLARI PERFORMANS YÖNERGESİ