BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2547 SAYILI KANUNUN EK 38 İNCİ MADDESİ ÇERÇEVESİNDE 50-D STATÜSÜNE GÖRE ATANAN ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN LİSANSÜSTÜ EĞİTİM SÜREÇLERİNİN TAKİP EDİLMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR

Genel Bilgiler:
Türü : Esas ve Usuller
Onay Tarih / Sayı : 2.05.2019 - 2019/07-04
Resmi Gazete Tarih / Sayı :