KAYSİS - Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi Logo

www.kaysis.gov.tr/images/Design_V2/kaysis-logo.png


Mevzuat Türleri için KMS İstatistikleri

Tür Yürürlükteki Adet Yürürlükte olmayan Adet
Katalog/Kılavuz 114 1 Kurumlara göre adetleri getir >>
Liste/Konsept 41 0 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kurucu Meclis Karari 0 6 Kurumlara göre adetleri getir >>
Esas ve Usuller 794 35 Kurumlara göre adetleri getir >>
Tembihname 9 2 Kurumlara göre adetleri getir >>
Birlik Tüzüğü 10 0 Kurumlara göre adetleri getir >>
Bakanlar Kurulu Kararı 952 12.396 Kurumlara göre adetleri getir >>
Sirküler 76 1.280 Kurumlara göre adetleri getir >>
Statü 73 12 Kurumlara göre adetleri getir >>
Tebliğ 4.162 2.214 Kurumlara göre adetleri getir >>
Politika 20 0 Kurumlara göre adetleri getir >>
Milli Birlik Komitesi Karari 0 84 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kurum Genelgesi 3.158 257 Kurumlara göre adetleri getir >>
Uygulama / Program Esasları 282 8 Kurumlara göre adetleri getir >>
Yönerge 5.368 319 Kurumlara göre adetleri getir >>
Genel Yazı 539 940 Kurumlara göre adetleri getir >>
Döküman/Yardımcı Yayın 313 0 Kurumlara göre adetleri getir >>
Bakanlar Kurulu Yönetmeliği 249 325 Kurumlara göre adetleri getir >>
Başbakanlık Genelgesi 340 1.190 Kurumlara göre adetleri getir >>
Geri Gönderilen Kanun 0 163 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kurul / Komisyon / Konsey Kararı 5.003 4 Kurumlara göre adetleri getir >>
Bakanlar Kurulu Talimatı 11 19 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kurum Yönetmeliği 10.202 2.547 Kurumlara göre adetleri getir >>
Osmanlı Mevzuatı 9 114 Kurumlara göre adetleri getir >>
Tefsir/Yorum/Izahname 0 134 Kurumlara göre adetleri getir >>
Uluslararası Antlaşma 292 912 Kurumlara göre adetleri getir >>
İçtüzük 5 6 Kurumlara göre adetleri getir >>
Millet Meclisi Kararı 0 367 Kurumlara göre adetleri getir >>
Talimat/Talimatname/İç emir 1.813 707 Kurumlara göre adetleri getir >>
Tüzük 131 705 Kurumlara göre adetleri getir >>
Temsilciler Meclisi Karari 0 10 Kurumlara göre adetleri getir >>
Direktif 3 2 Kurumlara göre adetleri getir >>
Duyuru/İlan 16 2 Kurumlara göre adetleri getir >>
TBMM Kararı 12 1.867 Kurumlara göre adetleri getir >>
Tamim 4 2.694 Kurumlara göre adetleri getir >>
İlke Kararı 59 2 Kurumlara göre adetleri getir >>
Ek Kararname 0 26 Kurumlara göre adetleri getir >>
Plan/Program 131 4 Kurumlara göre adetleri getir >>
Prosedür 411 23 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kanun 1.210 5.295 Kurumlara göre adetleri getir >>
Kanun Hükmünde Kararname 105 477 Kurumlara göre adetleri getir >>
Genel Şartname 145 0 Kurumlara göre adetleri getir >>
Rehber/Broşür 53 0 Kurumlara göre adetleri getir >>
Cumhuriyet Senatosu Karari 0 71 Kurumlara göre adetleri getir >>
Toplam 36.115 35.220