DAMGA VERGİSİ KANUNU

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 1.07.1964 - 488
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 11.07.1964- 11751
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 26
24785
Genel Yazı
BANKA ŞUBELERİNİN SÜREKLİ DAMGA VERGİSİ HAKKINDA GENEL YAZI 19 . Md.
DV-1/2003-1/Bilanço ve Gelir Tabloları-1
Sirküler
DAMGA VERGİSİ SİRKÜLERİ/1 1, 4, 6 . Md.
DV-2/2004-1/Geçici Görev Yolluğu Bildirimi ve Süre
Sirküler
DAMGA VERGİSİ SİRKÜLERİ/2 1 Sayılı Tablo . Md.
DV-3/2004-2/ Gümrük İdarelerine Verilen Beyanname
Sirküler
DAMGA VERGİSİ SİRKÜLERİ/3 1, 15, 16 ve 20 . Md.
DV-4/2004-3/ Krediler
Sirküler
DAMGA VERGİSİ SİRKÜLERİ/4 9 . Md.
DV-5/2004-4/ Ödeme süresi
Sirküler
DAMGA VERGİSİ SİRKÜLERİ/5 19, 23 . Md.
DV-6/2004-5/ Krediler
Sirküler
DAMGA VERGİSİ SİRKÜLERİ/6 9, 14 . Md.
DV-7/2004-6/ Ödeme süresi
Sirküler
DAMGA VERGİSİ SİRKÜLERİ/7 19, 23 . Md.
DV-8/2004-7/ Ödeme süresi
Sirküler
DAMGA VERGİSİ SİRKÜLERİ/8 19, 23 . Md.
61
Tebliğ
DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 61) Resmi Gazete: 27.12.2016 - 29931 14, 30 . Md.
8
Kurum Yönetmeliği
SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Yok . Md.
DV-9 /2004-8 / Ödeme süresi
Sirküler
DAMGA VERGİSİ SİRKÜLERİ/9 19, 23 . Md.
DV-10 / 2004-9 / Ödeme süresi
Sirküler
DAMGA VERGİSİ SİRKÜLERİ/10 19, 23 . Md.
DV-11 / 2004-10 / Ödeme süresi
Sirküler
DAMGA VERGİSİ SİRKÜLERİ/11 19, 23 . Md.
DV-12 / 2004-11 / Ödeme süresi
Sirküler
DAMGA VERGİSİ SİRKÜLERİ/12 19, 23 . Md.
DV-13/2004-12/ Diğer Vergi Beyannameleri Dışındaki
Sirküler
DAMGA VERGİSİ SİRKÜLERİ/13 2 . Md.
DV-14/2005-1/ Menşe şahadetnameleri.
Sirküler
DAMGA VERGİSİ SİRKÜLERİ/14 1, 3, 22, 26 . Md.
DV-15/2005-2/ Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi Eki
Sirküler
DAMGA VERGİSİ SİRKÜLERİ/15 1, 4, 10 . Md.
DV-16/2006-1/Aylık prim ve hizmet belgesi ve e-bil
Sirküler
DAMGA VERGİSİ SİRKÜLERİ/16 1, 3, 8, 24 . Md.
DV-17/2007-1/ÖTV Genel Tebliğleri Eki Taahhütnamel
Sirküler
DAMGA VERGİSİ SİRKÜLERİ/17 1, 10 . Md.