KORUNMAYA VE BAKIMA ALINMIŞ OLUP İŞGÖRME GÜCÜNESAHİP VE İSTEKLİ OLANLARIN BULUNDUKLARI SOSYAL HİZMET KURULUŞLARININ UYGUN GÖRÜLEN HİZMETLERİNDEÇALIŞTIRILMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK