ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI VE DERS VERME YÖNERGESİ