ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ

Genel Bilgiler:
Türü : Yönerge
Onay Tarih / Sayı : 28.6.2013 - 539/7
Resmi Gazete Tarih / Sayı :