ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA BAZI MALİ HÜKÜMLER HAKKINDA KANUN

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 9.01.1985 - 3146
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 18.01.1985- 18639
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 30

Kurum Yönetmeliği
EREĞLİ KÖMÜR HAVZASI AMELEBİRLİĞİ BİRİKTİRME VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI İHALE YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 07.11.2007 - 26693 30, 34 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 12.01.2005 - 25698 39 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 31.03.2010 - 27538 39 . Md.
480
Kurum Yönetmeliği
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI YAYIN YÖNETMELİĞİ 34 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI PERSONELİNİN YURT DIŞINDA SÜREKLİ GÖREVE ATANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete: 02.05.2015 - 29343 29 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 14.03.2014 - 28941 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINDA İSTİHDAM EDİLEN UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 27.02.2014 - 28926 36/A . Md.

Kurum Yönetmeliği
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 22.02.2014 - 28921 34 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 18.09.2013 - 28769 12 . Md.

Kurum Yönetmeliği
İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 20.08.2013 - 28741 12 . Md.

Kurum Yönetmeliği
BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 15.06.2013 - 28678 12 . Md.

Kurum Yönetmeliği
İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 20.07.2013 - 28713 2,12 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 28.07.2013 - 28721 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 15.05.2013 - 28648 2,12 . Md.

Kurum Yönetmeliği
EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 16.04.2013 - 28620 12 . Md.

Kurum Yönetmeliği
İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 25.04.2013 - 28628 2,12 . Md.

Kurum Yönetmeliği
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 29.12.2012 - 28512 2,12 . Md.
96/7994
Tüzük
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ Resmi Gazete: 15.04.1996 - 22612 Yok . Md.
4421
Yönerge
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ yok . Md.
4421
Yönerge
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİNİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ Yok . Md.