TURİZMİ TEŞVİK KANUNU

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 12.03.1982 - 2634
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 16.03.1982- 17635
Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuat: 1
6086
Kanun
TURİZM ENDÜSTRİSİNİ TEŞVİK KANUNU Resmi Gazete: 22.05.1953 - 8414
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 21

Kurum Yönetmeliği
TURİZM AMAÇLI SPORTİF FAALİYET YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 23.02.2011 - 27855 37 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 15.10.2008 - 27025 37 . Md.

Kurum Yönetmeliği
BELGELİ TURİZM İŞLETMELERİNDE YABANCI PERSONEL VESANATKARLARIN ÇALIŞTIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 01.03.1983 - 17974 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGELERİNDE VE TURİZM MERKEZLERİNDE İMAR PLANLARININ HAZIRLANMASI VE ONAYLANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete: 03.11.2003 - 25278 7 . Md.
2009/15299
Bakanlar Kurulu Kararı
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINDAN BELGELİ KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN İHRACATÇI SAYILMASI İÇİN SAĞLAMALARI GEREKEN DÖVİZ MİKTARINA İLİŞKİN KARAR Resmi Gazete: 18.08.2009 - 27323 13 . Md.
2005/8948
Bakanlar Kurulu Yönetmeliği
TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete: 21.06.2005 - 25852 37 . Md.
83/6181
Bakanlar Kurulu Yönetmeliği
TURİZM YATIRIM, İŞLETME VE KURULUŞLARININ DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 19.04.1983 - 18023 37 . Md.
2004/7253
Bakanlar Kurulu Yönetmeliği
KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGELERİ İLE TURİZM MERKEZLERİNİN BELİRLENMESİNE VE İLANINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete: 15.05.2004 - 25463 37 . Md.

Kurum Yönetmeliği
KAMU TAŞINMAZLARININ TURİZM YATIRIMLARINA TAHSİSİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 21.07.2006 - 26235 8 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TURİZM İŞLETMELERİNİN BAKANLIKLA BİRBİRLERİYLE VE MÜŞTERİLERİYLE İLİŞKİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 23.03.1983 - 17996 34 . Md.
2009/15212
Bakanlar Kurulu Yönetmeliği
DENİZ TURİZMİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 24.07.2009 - 27298 37 . Md.
3
Kurum Yönetmeliği
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ . Md.

Tebliğ
TURİZMİ TEŞVİK KANUNU HÜKÜMLERİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZALARININ TEBLİGATININ ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Resmi Gazete: 10.03.2019 - 30710 Yok . Md.
1134
Cumhurbaşkanlığı Yönetmeliği
TURİZM TESİSLERİNİN NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete: 01.06.2019 - 30791 37 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TURİZM TESİSLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 06.07.2019 - 30823 37 . Md.

Kurum Yönetmeliği
SU ALTINDA KORUNMASI GEREKLİ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIĞI BULUNAN BÖLGELERDE TURİZM VE SPORTİF AMAÇLI DALIŞ ALANLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 20.03.2020 - 31074 Ek 6 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TÜRK KARASULARINDA SPORTİF AMAÇLARLA YAPILACAK ALETLİ DALIŞLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete: 03.03.1990 - 20450 Yok . Md.

Tebliğ
ÇEVREYE DUYARLI KONAKLAMA TESİSİ BELGESİ VERİLMESİNE DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete: 19.06.2017 - 30101 37 . Md.
46944
Kurum Genelgesi
İNŞAAT FAALİYETLERİNE İLİŞKİN 2015/03 SAYILI GENELGE yok . Md.
300
Kurum Yönetmeliği
PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yok . Md.