ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MEVZUAT KOMİSYONU YÖNERGESİ