ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TEKNİK ŞARTNAMA HAZIRLAMA USUL VE ESASLARI