ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMALARDA UYGULANACAK ESASLAR YÖNERGESİ