OMÜ TEMEL BİLİMLER DERSLERİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER