OMÜ İNTERNET VE YEREL AĞ SERVİSLERİ KULLANIM YÖNERGESİ