ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ BAĞIL DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ