ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SU EKOSİSTEMLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK