ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ, ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ (OYDEM)’NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK