ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OMÜ-SEM) SERTİFİKAYA YÖNELİK EĞİTİM PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİ